Mesto Košice chce svojim obyvateľom na dlhé roky zafixovať najvyššie ceny za likvidáciu odpadu na celom východe!

Kosit, ceny, Košice, poslanci, Polaček, Trnka, Primátor, Župan Raši

Poslanci Jaroslav Polaček a Rastislav Trnka (obaja nezávislí) dnes informovali na krátkom brífingu novinárov o zvláštnej politickej hre, ktorým sa košický primátor Richard Raši (SMER-SD) v očiach verejnosti snaží navodiť dojem, že pre obyvateľov mesta chce vyjednať čo najlepšiu cenu za energetické zhodnocovanie odpadu v spaľovni spoločnosti KOSIT a.s.

Mestská rada s predajom KOSITu súhlasí

Mestská rada v Košiciach na svojom 14. zasadnutí dňa 29.05.2017 podľa § 10 ods. 4 Štatútu mesta Košice odporučila „Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený materiál s pripomienkou v znení: žiadať pri odsúhlasení predaja akcií Mesta Košice garanciu zachovania jednotkovej ceny za odpad počas trvania kontraktu pre obyvateľov mesta, t.j. stabilizovať ceny“.

Menovanie člena dozornej rady KOSIT a.s.

Jakubov, Kosit, privatizacia, Košice, zastavme ich, dozorná rada

(plné znenie listu pre poslanca Jakubova)

Vážený pán poslanec Jakubov, predseda dozornej rady Kosit a.s.

Na pondelkovom rokovaní MZ (24.04.2017) v bode č.13 „Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.“  Vás primátor mesta Košice ako predkladateľ materiálu navrhol do funkcie člena dozornej rady. Na tomto rokovaní sa budete u poslancov mesta uchádzať opätovne o post člena DR.

II. kolo otvárania obálok a nové akvizície KOSITu

Kosit, zlodeji, Raši, Odpad, Košice

Na Magistráte mesta Košice boli definitívne vyhodnotené ponuky zo "súťaže" na predaj 29% podielu akcií KOSTu. Komisia menovaná poslancami mesta Košice v pomere hlasov 4:1 odsúhlasila "víťaza" tejto verejno-obchodnej súťaže, ktorým sa stala česká AVE SR Východ a.s. s ponukou 4,61mi. €.

Jaroslav Polaček: "Zdržal som sa hlasovania, lebo predložené ponuky nezodpovedajú realite. Celú súťaž považujem za zlodejinu najhrubšieho zrna, pretože trhová cena podľa zahraničných analytikov je 10mil. €. Košičania, tak prídu o minimálne 5,4mil. €. A to už nehovorím o tom, že všetky zúčastnené firmy majú prepojenia na predstaviteľov SMERU-SD. Košičania tak budú finančne ošklbaní dvakrát raz na nízkej cene za predaj podielu v Kosite a druhý krát na vysokých poplatkoch za likvidáciu odpadu."

Primátora Rašiho žiadame o stretnutie

(Celý text listu prinášame v neupravenej podobe, zaslané: 12.04.2017; 12:30)

Dobrý deň pán primátor.

Týmto Vás žiadame o stretnutie v súvislosti s verejno-obchodnou súťažou na predaj 29 akcií v spoločnosti KOSIT, a.s. Našim cieľom je, aby sme Vás informovali o našich dôvodoch, ktoré nás vedú k aktivitám v súvislosti so zrušením verejno-obchodnej súťaže.

Zároveň Vás chceme na stretnutí požiadať o spoluprácu a o zaradenie nasledujúcich bodov na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva (24.04.2017):

KORUPCIA@ZastavmeIch.sk

Vážený pán primátor!
Vaše správanie ako aj správanie Vašich "priateľov" v mestských podnikoch nám otvorilo oči a zistili sme, že v našom meste je mnoho prostredníkov, ktorí sa bavia na náš účet. Preto Vám dávame na vedomie, že obyvatelia tohto mesta Vás majú plné zuby a od dnešného dňa nás budú informovať o korupčnom správaní každého, kto v našom meste parazituje!

Protikorupčná výzva primátorovi mesta Košice

Raši, korupcia, KOSIT, zastavmeich, primátor, Košice, Kosit

Polaček, Trnka a Gibóda vyzývajú primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby chránil Košičanov a zastavil privatizáciu KOSIT-u!

(TIP: Otvorený list primátorovi mesta Košice nájdete TU!)

Vážený pán primátor!
Ste osobne zodpovedný za podmienky, za akých bola vyhlásená súťaž na predaj mestského podielu v spoločnosti KOSIT, a.s. Vy osobne ste nesprístupnili informácie minimálne jednému potenciálnemu záujemcovi, ktorý chcel ponúknuť vyššiu sumu o takmer jeden milión Eur. Vzhľadom na nižšie uvedené dôvody sme presvedčení o tom, že Vaša činnosť osoby primátora, ktorá by mala hájiť verejný záujem mesta Košice a Košičanov nesie znaky korupčného správania s cieľom poškodiť všetkých nás Košičanov. Preto Vás vyzývame, zachovajte si posledné kúsky charakteru pred verejnosťou, zbavte sa aspoň z časti svojho korupčného tieňa a zastavte privatizáciu tejto pre Košice strategickej spoločnosti!

Meníme logo kampane

logo,  Stop privatizácii odpadu, Košická spaľovňa, KOSIT, Košice, Raši, Richard Raši

Aktivitami pod názvom „STOP PRIVATIZÁCII ODPADU“ chceme poukázať na nevhodný a netransparentný predaj podielu v tejto spoločnosti mestom Košice a primátorom Rašim, ktorý stále vlastní mesto Košice. Domnievame sa, že mesto Košice v tejto spoločnosti neháji záujmy nás Košičanov, napríklad tým, že Košičania platia za odpad viac ako by mali, čo sme už vysvetlili niekoľkokrát. Hnevá nás, že primátor Raši a jeho ľudia sa viac starajú o blaho majoritného akcionára Wood & Company (vlastniaci aj EEI s.r.o.) a ľudí blízkych Smeru-SD ako o ľudí, daňových poplatníkov, ktorí všetky tieto nesprávne rozhodnutia platia. Trváme na tom, aby primátor zrealizoval kroky na zníženie ceny odpadu V Košiciach v prospech ľudí a zastavil nezmyselnú privatizáciu.

Logo kampane TU

! Cena akcií KOSITu je podhodnotená !

SMER SD, Raši, KOSIT, predaj, zlodej, primátor, Košice

Namiesto 10 miliónov eur, primátorovi Košíc stačí, ak mesto dostane 4 milióny. Prečo primátor Raši utajuje informácie? Prečo primátor odmieta zverejniť znalecký posudok, zápisnice z dozornej rady ako aj zápisnice z predstavenstva spoločnosti v súvislosti s predajom mestského majetku? Českí analytici spochybňujú výhodnosť predaja podielu v KOSITe.  Preto sa pýtame, koho záujmy háji primátor mesta Košice Richard Raši (SMER-SD)?

Mesto predáva Kosit ako mačku vo vreci

Celý článok je autorským článkom denníka KORZÁR
31. mar 2017 o 14:18  MICHAL LENDEL
Košickí poslanci: Mesto predáva Kosit ako mačku vo vreci

KOŠICE. Poslanci Rastislav Trnka a Jaroslav Polaček (obaja nez.) tvrdia, že mesto sa snaží umelo znížiť počet uchádzačov o kúpu mestských akcií v Kosite, aby zvýhodnilo doterajšieho majoritného vlastníka.Dvojica poslancov prišla s výzvou zastaviť obchodnú verejnú súťaž, ktorou sa mesto snaží predať 29-percentný podiel akcií v spoločnosti na likvidáciu odpadu. Dôvodom má byť zlá informovanosť potenciálnych uchádzačov o kúpu podielu.

Stránky