Protikorupčná výzva primátorovi mesta Košice

Raši, korupcia, KOSIT, zastavmeich, primátor, Košice, Kosit

Polaček, Trnka a Gibóda vyzývajú primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby chránil Košičanov a zastavil privatizáciu KOSIT-u!

(TIP: Otvorený list primátorovi mesta Košice nájdete TU!)

Vážený pán primátor!
Ste osobne zodpovedný za podmienky, za akých bola vyhlásená súťaž na predaj mestského podielu v spoločnosti KOSIT, a.s. Vy osobne ste nesprístupnili informácie minimálne jednému potenciálnemu záujemcovi, ktorý chcel ponúknuť vyššiu sumu o takmer jeden milión Eur. Vzhľadom na nižšie uvedené dôvody sme presvedčení o tom, že Vaša činnosť osoby primátora, ktorá by mala hájiť verejný záujem mesta Košice a Košičanov nesie znaky korupčného správania s cieľom poškodiť všetkých nás Košičanov. Preto Vás vyzývame, zachovajte si posledné kúsky charakteru pred verejnosťou, zbavte sa aspoň z časti svojho korupčného tieňa a zastavte privatizáciu tejto pre Košice strategickej spoločnosti!

Oddôvodnenie:

Dlhodobo sledujeme primátorove cielene kroky v súvislosti s privatizáciou strategického podniku mesta Košice - spoločnosti KOSIT, a.s.

Naše aktivity mali pôvodne smerovať k poukázaniu na skutočnosť, že Košičania platia neprimerane vysoké platby za spracovanie odpadu. Namietali sme, že primátor Raši neznížili platby KOSIT-u o jeden milión eur ročne za triedený zber, ktorý v zmysle nového zákona preplácajú výrobcova výrobkov. Upozornili sme primátora Rašiho na dodatok k zmluve medzi mestom Košice a KOSIT, a.s., kedy mal znížiť jednotkovú cenu za likvidáciu odpadu spálením. A navyše, sme ho upozornili, že je neseriózne ak spoločnosť KOSIT ponúka iným mestám „akciové ceny“ za svoje služby, ktoré sú až o 20% nižšie. Zároveň sme primátora upozornili na nečinnosť zástupcov mesta Košice v orgánoch spoločnosti KOSIT a.s. (p. Jakubov, p. Petruško, p. Slafkovský), ktorých úlohou je strážiť peniaze nás Košičanov. Nerobia tak, neinformujú obyvateľov ani poslancov mesta o svojej práci a ukrývajú závažné informácie v podobe zápisníc a dokumentov. Primátor ich konanie podporuje a dokumenty, nám zástupcom obyvateľov odmietata vydať.

Týmto svojim konaním primátor Raši napomáha spoločnosti KOSIT generovať vyšší zisk na úkor menšinového akcionára (Mesto Košice), ktorého ako štatutár má zastupovať a chrániť. Toto konanie rovnako považujeme za dôkaz, že opäť chráni záujmy iného - súkromného akcionára, vlastniaceho aj parkovaciu spoločnosť EEI, s.r.o.. 

Divadlo s nezmyselne predraženou investíciou a nedostatočnou finančnou kondíciou mesta Košice primátor odohral ako skúsený herec. Toto rozhodnutie obyvateľov zarazilo, keďže strana Smer-SD, ktorej  je Richard Raši krajským predsedom, tému privatizácie verejného majetku v minulosti spolitizovala a bola a priori proti akejkoľvek privatizácii strategických podnikov!

Na naše počudovanie sme však začali zisťovať všetky nechutné súvislosti personálnych prepojení a mizivú vôľu obhajovať verejný záujem. Primátor nepodnikol žiadne kroky, aby podiel mesta v KOSIT-e bol predaný za čo najvýhodnejšiu cenu. Naopak. Obštrukciami odradili minimálne jedného záujemcu, ktorý bol ochotný predložiť takmer o milión eur výhodnejšiu ponuku! Ak by primátor nehájili „podivné záujmy“ a mal by seriózny záujem o predaj podielu mesta čo najvýhodnejšie, tak by súťaž mala medzinárodné parametre s možnosťou v tomto podniku vykonať audit „due dilligence“, čo by sa odrazilo aj na omnoho výhodnejšej výslednej kúpnej cene. Sme presvedčení, že cena za podiel mesta by sa blížila k sume 10 mil. Euro, ktorú odhadli aj v odbornej poradenskej spoločnosti, zaoberajúcej sa takýmito predajmi na európskej úrovni.

ZASTAVÍME AJ VÁS!

Vážený pán primátor!
Toto Vaše správanie ako aj správanie Vašich "priateľov" v mestských podnikoch nám otvorilo oči a zistili sme, že v našom meste je mnoho prostredníkov, ktorí sa bavia na náš účet. Preto Vám dávame na vedomie, že obyvatelia tohto mesta Vás majú plné zuby a od dnešného dňa nás budú informovať o korupčnom správaní každého, kto v našom meste parazituje!

Náš protikorupčný email sa volá: KORUPCIA@ZastavmeIch.sk