Poslanci Gibóda a Polaček: Primátor Raši konajte a odstúpte, Vaša sesternica má ekonomické výhody z podnikania so spoločnosťou KOSIT na úkor Košičanov!

Sesternica - schéma

Primátor mesta Košice Richard Raši zo Smeru - SD presne pred týždňom označil ako nepravdivé obvinenie slová nezávislého mestského poslanca Jaroslava Polačeka, aby potvrdil, že on a ani nikto z jeho blízkych osôb, prípadne členov strany Smer-SD nemá žiadne finančné, alebo iné výhody z podnikateľskej činnosti spoločnosti KOSIT.

Na základe dostupných informácií však musíme uviesť, že primátor BUĎ opakovane KLAME alebo akurát zabudol, čo robia jeho nesmierne šikovní rodinní príslušníci.

Rašiho ľudia sú Palčikovci

Výlučným vlastníkom spoločnosti AGB ekoservis s.r.o., ktorá okrem iného podniká aj v oblasti zneškodňovania odpadov, je aspoň "papierovo" podľa Obchodného registra Ing. Janka Palčiková. Jej manžela Jána pozná verejnosť ako povereného náčelníka Mestskej polície mesta Košice. V tejto funkcii je už 7 rokov bez riadneho výberového konania a to na základe rozhodnutia primátora Richarda Rašiho. Teda toho istého Richarda Rašiho, ktorý je zároveň bratrancom jeho manželky
Ing. Janky Palčikovej, vlastníčky spomínanej AGB ekoservis s.r.o., ktorej sa darí aj v zdravotníckom biznise s odpadmi.

Už toto rodinno-pracovné prepojenie je samo o sebe priam učebnicovým príkladom konfliktu záujmov, čo dokazuje aj kauza AUTOUMÝVARKA, o ktorej primátor vyhlásil, že „skutok sa nestal“.

Palčiková a AGB ekoservis s.r.o. ako sprostredkovateľ pre spoločnosť KOSIT

Jedinú fungujúcu spaľovňu komunálnych odpadov na celom Východnom Slovenskuvlastní spoločnosť KOSIT a.s., ktorej 34-percentným akcionárom je zatiaľ ešte stále aj mesto Košice na čele s primátorom Richardom Rašim (SMER-SD).

Ak ste podnikateľ – držiteľ odpadu a chcete zneškodniť svoj odpad v košickej spaľovni, musíte sa obrátiť na KOSIT. Neoficiálne existuje ale aj iná možnosť. Ak chcete ušetriť za odpad, môžete sa, ale iba na „odporúčanie“, obrátiť na spomínanú spoločnosť AGB ekoservis s.r.o.. Zatiaľ čo Košičania platia za spálenie jednej tony odpadu 72 €, vy zaplatíte spoločnosti AGB ekoservis s.r.o. 51 až 55 eur za jednu tonu. Tá pre Vás zabezpečí zneškodnenie, resp. spálenie odpadu v spaľovni KOSIT-u a ešte aj ušetríte okolo 20 eur za tonu odpadu.

K tomuto zisteniu sme dospeli na základe informácii od podnikateľov, ktorým bolo „doporučené“ využiť služby sprostredkovateľa. Pod podmienkou anonymity nám preukázali fungovanie týchto „obchodov“.

Kto na tom stráca a komu ide provízia z obchodu?

Problémom tohto „obchodu“ je, že zatiaľ čo podnikateľ (držiteľ odpadu) ušetril, KOSITu a jeho akcionárom – Mestu Košice a Wood Waste Managment (WWM) vznikla strata. Poplatok Mesta Košice, teda Košičanov, za spálenie jednej tony odpadu je 72 eur, čo je nielen podľa slov primátora mesta, ale aj riaditeľa KOSIT-u Mariána Christenka ako aj predstaviteľa majoritného akcionára WWM Ľubomíra Šoltýsa adekvátna cena.

Preto sa spolu s verejnosťou pýtame: Ak napr. obci Poproč, Valaliky, Turňa nad Bodvou dokáže KOSIT na základe podpísaných zmlúv účtovať iba cca 30 eur za zneškodnenie tony odpadu, akú sumu účtuje spoločnosti primátorovej sesternice AGB ekoservis s.r.o.? Ak by táto platila KOSITU rovnako 30 € za tonu odpadu, strata Kositu by sa vyšplhala až do výšky 42 eur za tonu!

Na druhej strane spoločnosť primátorovej sesternice AGB ekoservis s.r.o. by po zaplatení napr. 30 € za tonu spoločnosti KOSIT vytvorila hrubý zisk (províziu) vo výške cca 21 až 25 eur za tonu. Takáto obchodná schéma je očividne nevýhodná pre spoločnosť KOSIT a jej akcionárov. Je na mieste si teda položiť aj otázku: Kto je konečným požívateľom výhod z týchto obchodov?

Takéto obchodovanie, najmä vo vzťahu ku Košičanom, je nemorálne. Rovnako je nemorálna obhajoba ceny 72 € za tonu pre Košičanov z úst primátora mesta Richarda Rašiho. No úplným vrcholom je tolerovanie takejto obchodnej politiky spoločnosti KOSIT zo strany primátora Rašiho a zástupcov mesta v spoločnosti KOSIT. Preto sa ešte raz pýtame: Kto je konečným požívateľom výhod z týchto nemorálnych obchodov na úkor Košičanov?

     Výzva zástupcom mesta v spoločnosti KOSIT a kontrolným orgánom spoločnosti KOSIT

     Vyzývame zástupcov mesta Košice v orgánoch spoločnosti KOSIT a.s. (Jakubov, Petruško, Slafkovský) aby okamžite konali alebo aby odstúpili zo svojich postov!

     Žiadame preveriť a vyhodnotiť všetky zmluvy, objednávky a faktúry odberateľov služieb a iných sprostredkovateľov spoločnosti KOSIT, ktorí likvidujú odpad za ceny nižšie ako má mesto Košice. Zvlášť žiadame preveriť a vyhodnotiť obchodné vzťahy KOSITu so spoločnosťou sesternice primátora Rašiho AGB ekoservis s.r.o.

     Výzva Richardovi Rašimu na dobrovoľné odstúpenie z funkcie primátora mesta Košice

     Vzhľadom na Vašu obhajobu najvyšších cien zneškodňovania odpadov pre Košičanov, protežovanie rodinných príslušníkov, zakrývanie výhod plynúcich z rodinných obchodných vzťahov a z toho prameniaci konflikt záujmov, ste stratil morálne právo zastávať post primátora mesta Košice. Primátor, ktorý neobhajuje verejný záujem, ale naopak presadzuje záujmy jemu blízkych, či už rodinných alebo straníckych príslušníkov, nemá morálne právo zastávať nielen túto ale žiadnu volenú funkciu!

     Vyzývame Vás preto pán Richard Raši, aby ste dobrovoľne odstúpili z funkcie primátora mesta Košice!

     Iba tak vytvoríte priestor na vyšetrenie podozrení voči Vašej osobe. Vytvoríte tak priestor na zníženie cien za likvidáciu odpadov pre mesto Košice na úroveň cien Vašej sesternice a zabránite tak momentálne nevýhodnému predaju akcií spoločnosti KOSIT do dňa spravodlivého nastavenia obchodných podmienok pre mesto Košice a celý región.

Prílohy: