Otvorený list konateľke AGB ekoservis s.r.o. a spoločnosti KOSIT a.s.

sesternica, Raši, poslanci, košice, župan Raši, KSK VUC

Vážená pani Palčiková, konateľka AGB ekoservis s.r.o.

Dovoľte nám, aby sme Vás v mene obyvateľov mesta Košice požiadali o sprostredkovanie výhodnejšej ceny za likvidáciu odpadov v košickej spaľovni. Podľa dostupných informácií spoločnosť KOSIT nemôže, resp. nevie ponúknuť mestu Košice výhodnejšiu cenu ako je cena 72€ za jednu tonu komunálneho odpadu.

Na základe „odporúčania“ nám dovoľte, požiadať Vás ako skúseného podnikateľa v odpadoch o využitie Vašich kontaktov na to, aby sme „zafixovali“ pre obyvateľov mesta Košice ceny, ktoré má garantovaná Vaša spoločnosť na základe princípu „vzájomnej reciprocity“ s KOSIT-om.

Jedná sa o obojstranne výhodný obchod, nakoľko mesto Košice by dokázalo vygenerovať ročnú úsporu až 1,3 milióna eur (65 tis. ton odpadu za cca 20€ z každej tony) a na druhej strane, by časť peňazí (rozdiel medzi cenou, ktorú ponúknete mestu s cenou ktorú Vám ponúka akciová spoločnosť KOSIT) ostala Vám za sprostredkovanie.

Žiadame Vás o skorú odpoveď, aby sme Váš návrh mohli prezentovať už na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Košiciach (19.06).

 

S pozdravom.

Ing. Jaroslav Polaček a Mgr. Marcel Gibóda
poslanci MZ Košice a MZ Košice – Sever