Okráda Kosit Košice? Nelegálne platby za triedenie a spaľovanie plastov

Kosit, nelegálne, Košice, platby, odpad,

OKRÁDA KOSIT KOŠICE?  NELEGÁLNE PLATBY ZA TRIEDENIE A SPAĽOVANIE PLASTOV

KOSIT Košičanov nielenže zdiera na vysokých cenách za likvidáciu odpadov ale aj okráda na neoprávnene fakturovaných položkách. Primátor Raši to toleruje! Kto je koho človek?

(grafy a podklady nájdete nižšie v prílohe)

Triedený odpad v ponímaní spoločnosti KOSIT a.s.
Podľa platnej legislatívy od 01.07.2016 výrobca výrobkov znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, zneškodnením triedeného odpadu, ktorý patrí do jeho vyhradeného prúdu odpadov. Dané pravidlo platí pre zložky z komunálneho odpadu plasty, papier, sklo, kovy a tetrapaky. Samospráve teda nesmie vzniknúť náklad spojený s touto činnosťou. V Košiciach túto povinnosť za výrobcov na seba prevzala spoločnosť NATUR-PACK, as., ktorá všetky náklady spojené s triedeným zberom prepláca KOSIT-u.

„Mesto Košice malo ročne ušetriť milión eur na triedenom zbere, pretože toľko uhrádzalo za tieto služby v rokoch 2014 a 2015. Už niekoľko krát sme poukázali na to, že mesto úhrady za odpad neznížilo. Preto sme Mesto Košice požiadali, aby dám doručilo za posledné roky všetky faktúry, prílohy k nim ako aj prvotné podklady ktoré slúžia k fakturácii“, vysvetlili svoje počínanie poslanci.

Po analýze sa potvrdilo, že mesto Košice platí aj za služby, ktoré sú v rozpore so zákonom o odpadoch. Medzi dokladmi sa našli položky, ktoré v zmysle zákona nemajú byť fakturované – účtované mestu Košice a jeho obyvateľom.

„KOSIT a.s. a primátor mesta Košice Richard Raši majú očividne obojstranne veľmi korektné vzťahy. Bohužiaľ výsledkom tejto ústretovosti zo strany primátora mesta Košice je, že si po vzájomnej dohode spoločnosť KOSIT účtuje a mesto Košice prepláca spracovanie odpadu nad rámec zákona. Vďaka ústretovosti primátora Rašiho Košičania platili a platia tisíce eur ako "BONUS" za spálenie vytriedených plastov v sume 72€ za jednu tonu.“, vyjadrili sa Polaček a Gibóda. Polaček dodal, že: "od účinnosti nového zákona teda od júla 2016 sa Kosit neoprávnene obohatil o sumu cca. 150.000€ pretože platby za dotrieďovanie plastov sú neoprávnené!" 

Košičania tak platia nielen najvyššie ceny za spaľovanie – energetické zhodnocovanie odpadu v regióne Košického kraja ale aj za spaľovanie nimi vytriedeného odpadu. KOSIT tak na nás Košičanoch zarába niekoľko krát. Polaček varoval aby: „Sa KOSIT nevyhováral na paragrafové znenie o neúčinnom triedení odpadov a neprekrúcal zistené fakty, pretože doklady tieto informácie v zmysle zákona a zmluvy neobsahujú!“

REAKCIA na zavádzanie KOSIT-u o cene spaľovania odpadu

KOSIT sa svojim obvinením poslancov Trnku, Polačeka a Gibódu, snaží navodiť mylný dojem, že vo svojej analýze porovnávajú neporovnateľné ceny za zneškodnenie komunálneho odpadu. Poslanci pritom porovnali jednotkovú cenu, za ľudovo povedané „spálenie“ jednej tony odpadu, vychádzajúc z faktúr  spoločnosti KOSIT pre rôzne mestá a obce. Preto je to samotný KOSIT, ktorý doteraz nevysvetlil, prečo spálenie jednej tony komunálneho odpadu v košickej spaľovni stojí od 10 € do 72 €

KOSIT a.s. musí zároveň vysvetliť Košičanom ako aj Mestu Košice, ako je možné, že „konkurenčné“ odpadové spoločnosti dokážu svojim klientom zabezpečiť spálenie odpadu v košickej spaľovni za menej ako polovičné ceny oproti cenám Košičanov!

Vyzývame preto riaditeľa spoločnosti KOSIT a.s. pána Christenka, aby:

január 20160 €
február 20160 €
marec 201660 259 €
apríl     201624 621 €
máj     2016 8 979 €
jún       201613 617 €
júl        20168 778 €
august 20167 734 €
september 201613 097 €
október 201610 462 €
november 20169 269 €
december 201610 104 €
január 201717 540 €
február 20175 334 €
marec 201715 004 €
 

• prestal útočiť na volených zástupcov mesta Košice a VÚC KSK,
• prestal zneužívať postavenie spoločnosti KOSIT na podpornú, či naopak útočnú kampaň voči zástupcom obyvateľov,
• sa spoločnosť KOSIT zdržala aktivít zasahujúcich do predvolebného boja,
• objektívne zodpovedal otázku, prečo pri spaľovaní odpadu obyvateľov Košického kraja spoločnosť KOSIT obyvateľov jedného mesta zdiera a obyvateľov druhého uprednostňuje.

Aj toto je dôvod, prečo sme proti znižovaniu verejnej kontroly v KOSIT-e. Nepredávajme KOSIT!