Menovanie člena dozornej rady KOSIT a.s.

Jakubov, Kosit, privatizacia, Košice, zastavme ich, dozorná rada

(plné znenie listu pre poslanca Jakubova)

Vážený pán poslanec Jakubov, predseda dozornej rady Kosit a.s.

Na pondelkovom rokovaní MZ (24.04.2017) v bode č.13 „Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.“  Vás primátor mesta Košice ako predkladateľ materiálu navrhol do funkcie člena dozornej rady. Na tomto rokovaní sa budete u poslancov mesta uchádzať opätovne o post člena DR.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame, pred rokovaním:

a)      predložiť správu o Vašej činnosti predsedu dozornej rady (DR) za Vaše funkčné obdobie od 04.05.2012,
b)      sprístupniť všetky zápisnice z dozornej rady za Vaše funkčné obdobie (ktoré ako predseda DR podpisujete),
c)       sprístupniť prezenčné listiny zo zasadania DR ako aj jednotlivé Vaše hlasovania k jednotlivým témam,
d)      objasniť, prečo mesto Košice nedisponuje zápisnicami spoločnosti Kosit a.s., kde pôsobíte ako predseda DR za mesto Košice,
e)      odpovedať, či v DR obhajujete záujmy spoločnosti  KOSIT a.s. (66-percentný podiel, Wood & Company) alebo verejný záujmy samosprávy (34-percentnýpodiel, Mesto Košice),
f)       prezentovať víziu a cieľ Vášho ďalšieho funkčného obdobia s ktorými sa uchádzate o podporu u poslancov.

V prípade, že sa budete odkazovať na obchodné tajomstvá spoločnosti KOSIT a.s. Vás žiadame:

g)      definovať a predložiť kritéria a znaky obchodného tajomstva spoločnosti Kosit a.s.,
h)      označiť a zdôvodniť, ktoré konkrétne informácie sú predmetom obchodného tajomstva.

Na záver Vás žiadame zohľadniť verejný záujem na sprístupnenie požadovaných informácií ako verejného činiteľa, ktorému dalo mandát mestské zastupiteľstvo z poverenia obyvateľov/voličov nad záujmom v prospech iného jednotlivca resp. iného záujmu.   

Na vedomie:
Poslanci MZ

S pozdravom

Ing. Jaroslav Polaček
Mgr. Marcel Gibóda
poslanci MZ Košice a MZ Košice – Sever

TIP: Chcete vedieť viac? Sledujte nás na FB.

www.OaN.sk, info@OaN.sk, +421 902 731 621
FB: www.facebook.com/ObcianskiaNezavisli