Meníme logo kampane

logo,  Stop privatizácii odpadu, Košická spaľovňa, KOSIT, Košice, Raši, Richard Raši

Aktivitami pod názvom „STOP PRIVATIZÁCII ODPADU“ chceme poukázať na nevhodný a netransparentný predaj podielu v tejto spoločnosti mestom Košice a primátorom Rašim, ktorý stále vlastní mesto Košice. Domnievame sa, že mesto Košice v tejto spoločnosti neháji záujmy nás Košičanov, napríklad tým, že Košičania platia za odpad viac ako by mali, čo sme už vysvetlili niekoľkokrát. Hnevá nás, že primátor Raši a jeho ľudia sa viac starajú o blaho majoritného akcionára Wood & Company (vlastniaci aj EEI s.r.o.) a ľudí blízkych Smeru-SD ako o ľudí, daňových poplatníkov, ktorí všetky tieto nesprávne rozhodnutia platia. Trváme na tom, aby primátor zrealizoval kroky na zníženie ceny odpadu V Košiciach v prospech ľudí a zastavil nezmyselnú privatizáciu.

Logo kampane TU