! Cena akcií KOSITu je podhodnotená !

SMER SD, Raši, KOSIT, predaj, zlodej, primátor, Košice

Namiesto 10 miliónov eur, primátorovi Košíc stačí, ak mesto dostane 4 milióny. Prečo primátor Raši utajuje informácie? Prečo primátor odmieta zverejniť znalecký posudok, zápisnice z dozornej rady ako aj zápisnice z predstavenstva spoločnosti v súvislosti s predajom mestského majetku? Českí analytici spochybňujú výhodnosť predaja podielu v KOSITe.  Preto sa pýtame, koho záujmy háji primátor mesta Košice Richard Raši (SMER-SD)?

Primátor Raši spolu s ostatnými reprezentantami mesta odmietajú zvereniť informácie z riadenia spoločnosti KOSIT, kde mesto vlastní 34% akcií. Na všetko čo aktivisti a poslanci požadujú, mesto odpovedá nacvičenou formulkou, že sa jedná o "obchodné tajomstvo" spoločnosti. Tých 34 percent, však nepatrí KOSITu, ale nám Košičanom. Koho záujmy teda hája:

Richard Raši, (SMER-SD) - primátor mesta Košice,
a nominanti, ktorí zastupujú Košičanov v orgánoch KOSITu:
Juraj Slafkovský, podpredseda predstavenstava (neposlanec, nominant SMER-SD za mesto Košice),
Martin Petruško, (SMER-SD), člen predstavenstava (námestník primátora Rašiho),
Ján Jakubov, (SMER-SD), predseda dozornej rady (poslanec mesta a starosta MČ Košice - Západ).

 

 

Michal Mišun z REDBAENK , ktorý je v reportáži spomenutý je členom medzinárodnej asociácie finančných analytikov ako aj členom svetovej asociácie riadenia rizík (Risk Management). 


Celá reportáž KOSICE:DNES
https://www.youtube.com/watch?v=PL620oELR4E